ALGEMENE VOORWAARDEN 2019-08-19T21:25:55+00:00

Klik hier voor de algemene voorwaarden van PSV waterpolo (inclusief opzeg instructies)

Klik hier voor de statuten van PSV Zwemsporten (PSV Waterpolo is onderdeel van PSV Zwemsporten)

Voor vragen omtrent deze voorwaarden en reglementen neem contact op met secretaris@psvwaterpolo.nl