Erik Schoon
Relatie met PSV Waterpolo: Speler in Heren 5
Beroep: Arts

Leden en vrijwilligers kunnen bij de vereniging geconfronteerd worden met vormen van ongewenst gedrag, zoals pesten, seksuele intimidatie, discriminatie en agressie. Het is prettig als een getroffen lid of vrijwilliger met zijn problemen terecht kan bij een vertrouwenscontactpersoon binnen de vereniging. Een vertrouwenscontactpersoon gaat altijd vertrouwelijk om met de informatie van het lid of de vrijwilliger. Er is een geheimhoudingsplicht.

Neem contact op met Erik: